Platforma GlobeOMS

Zaawansowany system informatyczny do zbierania, przechowywania, analizy
i udostępniania odczytów z liczników energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu.

Smart metering

Poprawa efektywności energetycznej powinna angażować cały łańcuch uczestników tego procesu, począwszy od wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii, na jej konsumentach kończąc. Dalsze podnoszenie sprawności produkcji i redukcja strat przesyłowych nie ma tak dużego wpływu na poprawę efektywności, jak optymalizacja zużycia energii u konsumentów. Stąd potrzeba nadania odbiorcom kompetencji do świadomego zarządzania pobieraną energią, a tym samym sterowania jej zużyciem.

W chwili obecnej urządzenia pomiarowe będące punktem styku pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii, służą wyłącznie rozliczeniom kosztów jej zużycia. Idea Smart Meteringu czyli inteligentnego opomiarowania, polega na dostarczeniu takich narzędzi, które umożliwią dwu- kierunkową komunikację pomiędzy odbiorcą z dostawcą, a samemu odbiorcy dadzą możliwość sterowa- nia/zarządzania swoim zużyciem energii.

Takim narzędziem jest inteligentny licznik T550 Smart Meter, zapewniający najwyższej dokładności pomiary oraz bezpośredni dostęp do danych odczytowych wprost z przeglądarki www na platformie GlobeOMS.

Zalety inteligentnego opomiarowania

Co zyskuje Konsument/Odbiorca energii:

 • informację o bieżącym zużyciu energii, co sprzyja oszczędności energii i zwiększa efektywność jej wykorzystania
 • alarmy o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji (przez SMS lub email)
 • dostęp do danych historycznych
 • odczyt licznika bez udziału personelu, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń
 • obsługę innych urządzeń, np. czujnik dymu, ruchu itp. w jednym systemie

Co zyskuje Dostawca energii:

 • poprawa organizacji i wyższa efektywność procesu odczytu liczników
 • zdalny odczyt licznika bez udziału personelu i bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń
 • dostęp do odczytów przez web-portal lub aplikację na smartfon
 • alarmy o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji (przez SMS lub email)
 • pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa jako przyjaznego klientowi

Główne zalety platformy GlobeOMS:

 • czytelny interfejs graficzny i łatwa obsługa dzięki wykorzystaniu etykiet wartości
 • możliwość zakładania alarmów logicznych w celu wykrywania niewłaściwej pracy instalacji oraz usterek liczników
 • udzielenie dostępu do odczytów Odbiorcom lub Konsumentom, w celu kontroli poboru energii i podnoszenia efektywności energetycznej
 • otwarta architektura – obsługa różnych typów urządzeń różnych producentów